TenCate Geotube®

ในปี 1953 ได้เกิดน้ำท่วมรุนแรงทำลายชายฝั่งฮอลแลนด์มีผู้เสียชีวิตเกือบ 2,000 ราย หลังจากภัยพิบัติครั้งนั้น TenCate ได้ยอมรับความท้าทายจากเจ้าหน้าที่ของดัตช์เพื่อให้ทำการพัฒนาวัสดุสิ่งทอที่มีเทคนิคสำหรับใช้ในโครงสร้างทางทะเล ความพยายามของ TenCate คือจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมโครงสร้างทางน้ำและทางทะเลตลอดจนการกักเก็บและบำบัดน้ำเสียโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดินที่ถูกพัฒนามาใช้ในทางวิศวกรรม จนกลายเป็นเครื่องหมายการค้าที่แรกในปี 1994 โดย Nicolon B.V ในประเทศเนเธอร์แลนด์ จากนั้น Geotube กลายเป็นแบรนด์ชั้นนำสำหรับระบบการควบคุมทางวิศวกรรมที่ใช้วัสดุสังเคราะห์ (geosynthetics)

วันนี้ TenCate Geotube® ครอบคลุมทั่วโลกด้วยระบบป้องกันที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานทางน้ำและทางทะเลตลอดจนถึงการใช้งานแบบการรีดตะกอน (Dewatering)