TenCate Polyfelt®

TenCate Polyfelt® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนมากว่า 30 ปี ผลิตภัณฑ์นี้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายของวัสดุเนื้อผ้าชนิดไม่ทอและชนิดวัสดุประกอบ วัสดุสังเคราะห์อื่น ๆ เช่นการแก้ปัญหาการระบายน้ำและการควบคุมการกัดเซาะยังอยู่ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Polyfelt ®  TenCate Polyfelt® แสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานท้องถิ่นและยุโรป โดยมีผลงานที่กว้างขวางช่วยให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้