ข้อมูลทางเทคนิค (Data Sheets)

ทรัพยากรของเรา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ของเรา หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา 

TenCate Geosynthetics (Thailand)

+66 02 692 6680-2
TenCate Geosynthetics (Thailand)
Send email +66 02 692 6680-2

REQUEST FOR GEOTUBE® DATA SHEETS

Thank you for your interest. Please fill in the information and we will respond to your enquiry.