เทคโนโลยี TenCate Geotube® dewatering ที่มีประสิทธิภาพและราคาที่เหมาะสมสำหรับการรีดตะกอนและกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำซึ่งสามารถใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม ปัญหาทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย คือ เมื่อตากตะกอนให้แห้งบนลานตากตะกอนนั้นจะมีข้อกำจัดในการตากตะกอน ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มปริมาณตะกอนจากการเพิ่มปริมาณการผลิต 

เทคโนโลยี TenCate Geotube® dewatering  มีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นจากเหตุผลที่ว่ามีความเหมาะสมต่อการในด้านกระบวนการรีดตะกอน และ ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของปริมาตรการตากตะกอน ที่ผ่านมางานตากตะกอนนั้นจะทำเฉพาะเวลาเท่านั้น แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาใช้ Geotube® ซึ่งสามารถเติมถุงได้หลายเดือนกว่าถุงจะเต็มและประหยัดสารเคมีและค่าขนส่งตะกอนด้วย 

หลังจากที่มีการเติมสาร  floculant  ผสมกับตะกอนแล้วสูบเข้าถุง Geotube® ซึ่งจะมีการตกตะกอนภายในถุงและน้ำจะซึมผ่านช่องเปิดออกมาจากถุง กระบวนการนี้สามารถทำซ้ำได้หลายรอบจนกระทั่งจะเต็มถุงในระบดับที่ระบุไว้ข้างถุง  

 • ถุงรีดตะกอนสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม    

  การใช้ Geotube® Dewatering สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียนั้น เทคโนโลยีนี้มีข้อดีกว่าการใช้ลานตากตะกอนบนทราย และระบบฟิลเตอร์เพลส ในด้านของพื้นที่ ราคา การบำรุงรักษา ความเสี่ยง และปริมาณที่เปลี่ยนแปลงตามกระบวนการผลิต   Geotube® Dewatering ถูกออกแบบให้มีช่องเปิดที่เหมาะสม ในการเก็บกากตะกอนและยอมให้ น้ำที่เป็นของเหลวผ่านเท่านั้น เมื่อใช้ถุงจนเต็มแล้วแล้วจะเกิดการยุบตัวในถุงเอง 

   

  ข้อดีของการใช้เทคโนโลยี TENCATE GEOTUBE® DEWATERING :

  ราคา

  • เมื่อเปรียบเทียบกับ เบลเพรส เซนติฟิวส์ และระบบ Geotube® Dewatering ถุงรีดตะกอนจะมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในระยะยาว 1 2 
  • ค่าการลงทุนโดยใช้ Geotube® Dewatering มีค่าน้อยเมื่อเทียบกับลานตากตะกอนทราย 

  การบำรุงรักษา 

  • Geotube® Dewatering  มีค่าบำรุงรักษาที่ต่ำมาก   
  • เซนติฟิวส์ และ เบลเพรส ต้องใช้คนงานที่มีทักษะในการควบคุมระบบ

  ถุงขนาดต่างๆ 

  • Geotube® Dewatering มีขนาดถุงตั้งแต่ 1 ลบ.ม. จนถึงขนาด 1000+ ลบ.ม.   
  • สามารถปรับขนาดของถุงรีดตะกอนได้ โดยมีการปรับเปลี่ยนถุงเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบบำบัดน้ำเสียในอนาคตได้

  ความเสี่ยง 

  • สภาพอากาศที่แปรปรวน ก็สามารถใช้งาน Geotube® Dewatering 
  • ในทางปฎิบัติแล้วงานรีดตะกอนในบ่อน้ำระยะทางอาจจะเป็นตัวกำหนดต้นทุนการเดินระบบ 
  • เซนติฟิวส์และเบลส์เพรส มีอุปกรณ์ที่ซับซ้อน ต้องใช้ค่าบำรุงรักษาที่แพงมากในการซ่อมแซมส่วนสึกหรอ ส่วน Geotube® Dewatering เป็นกระบวนการที่ง่ายไ่มีความซับซ้อน มีเพียงแค่ ปั๊ม และวาล์ว เป็นต้น 

  ความซ้ำซ้อน

  • ระบบบำบัดน้ำเสียต่างๆ นั้นจะได้รับประโยชน์ซ้ำซ้อนจากข้อมูลที่นำเสนอโซลูชั่น หรือระบบสำรองของ Geotube® Dewatering 
  • Geotube® Dewatering เป็นโซลูชันที่สามารถใช้งานได้กับความเสี่ยงต่อการหยุดทำงานตามแผนหรือภาวะฉุกเฉินของส่วนประกอบที่ใช้น้ำทิ้งในการใช้งาน

     

   ¹ United States Environmental Protection Agency. Office of Water, Washington DC Biosolids Technology Fact Sheet - Belt Filter Press. September 2000 
   ² United States Environmental Protection Agency. Office of Water, Washington DC Biosolids Technology Fact Sheet - Centrifuge Thickening and Dewatering . September 2000
    


  ดาวน์โหลด

  TenCate Geotube® Dewatering - Industrial Fabrics Brochure

  Download PDF

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

  หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่เรา 

  TenCate Geosynthetics (Thailand)

  +66 02 692 6680-2
  TenCate Geosynthetics (Thailand)
  Send email +66 02 692 6680-2