TenCate Geotube® dewatering มีความเหมาะสมทั้งทางด้านราคาและประสิทธิภาพในการแยกสิ่งปนเปื้อนในงานเหมืองแร่  ในงานเหมือนแร่ (หางแร่ ตะกอนถ่านหิน เป็นต้น) เทคโนโลยี TenCate Geotube® dewatering นี้สามารถนำแร่ธาตุคืนกลับมา ทั้งยังช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำ ลดคาร์บอนฟุตปริ้นได้สูงถึง  50 - 80 %  ด้วยการเติมโพลิเมอร์จะส่งเสริมให้เกิดแกนตะกอนและช่วยให้อัตราการรีดน้ำสูงขึ้น และเพิ่มของแข็งภายในถึงได้อีกทางหนึ่ง 

เทคโนโลยี TenCate Geotube® Dewatering เหมาะสำหรับ:


 • บ่อปรับเถียรภาพ 
 • การจัดการกากหางแร่ 
 • การจัดการน้ำ (การหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่) )
 • การใช้ประโยชน์จากถุงรีดตะกอน (การก่อสร้างไดก์  และ คันดิน) 
 • การดึงโลหะกลับคืนมาใช้ประโยชน์ 
 • การจัดการกรณีฉุกเฉินและกรณีอุทกภัย 
 • การระบายน้ำพีเอชต่ำ ออกจากเหมือง 
 • การใช้งานคุณสมบัติพิเศษ 
 • แผ่นใยสังเคราะหื 

ดาวน์โหลด

TenCate Geotube® Dewatering - Mining & Mineral Brochure

Download PDF

งานถุงรีดตะกอนสำหรับงานเหมืองแร่ Dewatering for Mining and Mineral

เทคโนโลยี TenCate Geotube® Dewatering เป็นอีกแนวทางนึงในการที่จะจัดการกากตะกอนหางแร่ทดแทนการจัดการแบบเดิม และมีประโยชน์ที่มากกว่า การออกแบบช่องเปิดสำหรับประสิทธิภาพในการกักของแข็งจากตะกอนกากหางแร่ มีความปลอดภัยและคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

ข้อดีของเทคโนโลยี TenCate Geotube® Dewatering :

ข้อดีต่อชุมชน 

 • ใช่แรงงานในพื้นที่สำหรับการใช้่งาน  Geotube®
 • ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ราคา  

 • การลงทุนในครั้งแรกต่ำและสามารถคิดมูลค่าการคืนทุนได้
 • ปรับปรุงคุณภาพน้ำจากน้ำกากแร่ สำหรับการกระบวนการบำบัดขั้นที่  2 หรือ  มูลค่ากากแร่ 
 • ลดค่าใช้จ่ายในการทำเขื่อนกั้นสำหรับตรวจสอบและการประกันภัย 
 • ปรับขนาดของถุงให้ตรงกับการผลิตของเหมือง 
 • ประโยชน์ของการใช้ Geotube® Dewatering  สามารถทำเป็นบันและป้องกันการปนเปื้อนได้ 

ผลต่อสิ่งแวดล้อม 

 • ช่วยกักเก็บกากหางแร่ ซึ่งจะมีผลสำคัญต่อคาร์บอนฟุตปริ้น 
 • ถ้าหาหเขื่อนกักเก็บพังจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 • Geotube® Dewatering สามารถตรวจสอบได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • Geotube® Dewatering สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่การวางได้ 

ความเสี่ยง

 • เทคโนโลยี Geotube® Dewatering ช่วยกำจัดความเสี่ยงที่เขื่อนจะพัง ความเสี่ยงนี้ป้องกันในการณีที่ฝนตก หนัก 
 • Geotube® Dewatering ช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่กระบวนการผลิต เปลี่ยนแปลงให้การจัดการเปลี่ยนแปลง 

Download Resources

TenCate Geotube® Dewatering - Mining & Mineral Brochure

Download PDF

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกลับที่เรา 

TenCate Geosynthetics (Thailand)

+66 02 692 6680-2
TenCate Geosynthetics (Thailand)
Send email +66 02 692 6680-2