เทคโนโลยี TenCate Geotube® dewatering ช่วยในการบำบัดน้ำเสียและตะกอนที่มีการปนเปื้อน ในบริเวณอ่าวท่าเทียบเรือ อ่างเก็บน้ำ และ แหล่งน้ำอื่นๆ ซึ่งในหลายครั้งตะกอนเหล่านี้ส่งผลกระทบสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม การบำบัดทำได้ยาก และเป็นงานที่ยาก ราคาในการดำเนินการค่อนข้างสูง

ตะกอนทะเลสามารถถูกบรรจุได้และสามารถแยกได้โดยง่ายด้วยเทคโนโลยีGeotube® dewatering สามารถทำได้ที่บริเวณใกล้กับบริเวณโดยรอบโดยใช้ลักษณะการทำงานเป็นอ่างเก็บตะกอน  dewatering ซึ่งGeotube®สามารถวางซ้อนได้หลายชั้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ หน่วยGeotube®สามารถปรับขนาดสำหรับการใช้งานขนาดใหญ่หรือเล็กลงและมีประสิทธิภาพรวมทั้งวัสดุที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการส่งไปกำจัด

 

ดาวน์โหลด

TenCate Geotube® Dewatering - Industrial Fabrics Brochure

Download PDF

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกลับที่เรา 

TenCate Geosynthetics (Thailand)

+66 02 692 6680-2
TenCate Geosynthetics (Thailand)
Send email +66 02 692 6680-2