เทนคาต้าเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี GEOTUBE® มานานกว่า  50  ปี และงานเทคโนโลยีการรีดตะกอนนั้นเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ซึ่งเหมาะสมสำหรับโครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ด้วยผลลัพธ์ในการรีดตะกอนที่ดี และ การติดตั้งที่สะดวกและต้นทุนที่ต่ำ 

วิธีการนี้ไม่มีการใช้สายพานหรือเกียร์ใดๆ ทั้งนั้น ถุงรีดตะกอนนีี้มีขนาดที่หลากหลายขึ้นอยู่กับปริมาณตะกอนที่ต้องการกำจัด รวมถึงพื้นที่การวางหน้างาน ระบบ Geotube® สามารถวางในกล่อง Roll off  สำหรับการคลื่นย้ายเพื่อไปกำจัดต่อไป เทคโนโลยีเหล่านี้เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย 

ถุงรีดตะกอนสามารถใช้งานได้ตามขนาดที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน ที่จัดตั้งพื้นที่ระหว่างโครงสร้าง และ การเคลื่อนย้ายหลังจากการเติมตะกอนแล้วเสร็จ ในบางครั้งการรีดตะกอนจำเป็นต้องเติมสารเคมี หรือ โพลิเมอร์เพื่อให้เกิดฟล๊อค ที่เหมาะสมช่วยเพิ่มอัตราการเร่งน้ำ เพิ่มเนื้อตะกิน และ คุณภาพในการกรองที่เหมาะสมเช่นกัน ปริมาตรตะกอนนั้นจะลดลงกว่า  90%  ทำให้การกำจัดทำได้สะดวกยิ่งขึ้น ระบบถุงรีดตะกอนของเทนคาต้านั้นผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ มีโครงสร้างที่มีเสถียรภาพ  ช่วยในการรักษาสภาพน้ำ และช่วยลดคาร์บอนฟุตปริ้นต่อครั้งได้ถึง  50 - 80 %  

Geotube® การทดสอบและซอฟท์แวร์

เทนคาต้าจีโอซินเทติคส์ ยังสามารถช่วยเหลือวิศวกรของคุณในการ Operation  ระบบรีดตะกอน โดยเริ่มจากการทดสอบ  RDT  ที่มีความง่ายและรวดเร็วที่จะช่วยเลือกลักษณะวัสดุและประมาณการค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าสารเคมีที่จะเติมกับระบบอย่างเหมาะสม  การทดสอบแบบ RDT  นี้จะทำให้ทราบถึงการรีดตะกอนและการยุบตัวของปริมาณของแข็งเข้มข้นภายในถุง

โปรแกรมการจำลองขนาดถุงนี้จะช่วยคำนวณขนาดของถึงรีดตะกอนรวมถึงความสูงที่มีความปลอดภัยขณะที่มีการเติมตะกอนเข้าไปภายในถึงซึ่งจะทำให้ทราบถึง ปริมาณการเติมตะกอน ระบะเวลาในการเติมให้เต็มถุง ปริมาณน้ำที่จะโดนรีดออก และปริมาณของตะกอนขั้นสุดท้าย