เทนคาต้า จีโอซินเทติคส์

ผู้นำด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยความรู้และตรงกับความต้องการของงานหลายด้าน เช่น ระบบกำจัดกากตะกอน, โครงสร้างทางทะเล, ระบบการจัดการน้ำ, อุตสาหกรรม และ เกษตรกรรม

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ของเรา หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา

TenCate Geosynthetics (Thailand)

+66 02 692 6680-2
TenCate Geosynthetics (Thailand)
Send email +66 02 692 6680-2