วิสัยทัศน์ของเรา

จะเป็นผู้ให้บริการระดับแนวหน้าของโลกด้านวัสดุสังเคราะห์และแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโลก,ปกป้องสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ของเรา หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา

TenCate Geosynthetics (Thailand)

+66 02 692 6680-2
TenCate Geosynthetics (Thailand)
Send email +66 02 692 6680-2