ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

เกี่ยวกับเรา 

บริษัท เทนคาต้า จีโอซินเทติคส์ เป็นผู้นำโลกด้านวัสดุสังเคราะห์และอุตสาหกรรมด้านใยสังเคราะห์ โดยมีฐานการผลิตอยู่ที่ Pendergrass จอร์เจียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีฐานกำลังการผลิตทั่วโลก และยังมีการดำเนินธุรกิจ และองค์กรทางด้านเทคนิค ที่มีความเชี่ยวชาญและพัฒนาตลาดหลักให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด เราแบ่งองค์กรออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนธุรกิจแผ่นใยสังเคราะห์ (TenCate Geosynthetics) และส่วนผลิตแผ่นผ้า (TenCate Industrial Fabrics)

ด้วยกระบวนการและนวัตกรรมในการผลิต ตั้งแต่ การคัดเลือกวัตถุดิบ การพัฒนากระบวนการผลิต ทำให้มีความมั่นใจในแผ่นใยสังเคราะห์ของเราว่าได้มาตรฐานและคุณภาพแผ่นใยสังเคราะห์แน่นอน 

ภารกิจของเทนคาต้า

เทนคาต้าเป็นผู้นำของโลกในการจัดหาผลิตภัณฑ์แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานก่อสร้าง งานป้องกันทางด้านสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ