วัสดุสังเคราะห์ของ TenCate ได้ถูกใช้อย่างกว้างขวางในการก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลท้องถิ่น ผ่านการใช้งานวัสดุสังเคราะห์ที่หลากหลาย วัสดุสังเคราะห์ของ TenCate ได้นำเสนอระบบที่เชื่อถือได้สำหรับความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับชุมชนในท้องถิ่น

การประยุกต์ใช้งานเหล่านี้ประกอบด้วยการสนับสนุนระบบถนนใหม่การระบายน้ำและการกรองเพื่อการจัดการน้ำการบูรณะทางเท้าสำหรับการบำรุงรักษาถนนที่มีอยู่,การป้องกันพื้นบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลและการแยกชั้นวัสดุในแนวดิ่งด้วยกำแพงกันดินและลาดดิน การใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุสังเคราะห์ของ Tencate ไม่เพียงแต่เพิ่มมูลค่าให้กับโครงการก่อสร้างโดยรวมเท่านั้นแต่ยังช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน