วัสดุสังเคราะห์เสนอความแตกต่างด้านราคาและวิธีการแก้ไขปัญหาในระยะยาวเมื่อมีข้อจำกัดในการก่อสร้างถนน เมื่อโครงสร้างทางสามารถระบายน้ำได้ต่ำหรือประกอบไปด้วยวัสดุที่ระบายน้ำได้ต่ำ วัสดุสังเคราะห์สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ ลาดดินที่ชัน, อุโมงค์ และ สะพานระหว่างการก่อสร้าง

วัสดุสังเคราะห์เสนอการแก้ไขปัญหาระยะยาวที่ได้ผลอย่างดีที่สามารถลดราคาในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานบนดินอ่อนและดินที่ชุ่มไปด้วยน้ำ การใช้งานของวัสดุสังเคราะห์ไม่เพียงแต่ลดมูลค่าการก่อสร้างเท่านั้น แต่ยังสามารถยืดอายุการใช้งานของถนนและโครงสร้างพื้นฐาน