วัสดุสังเคราะห์ของ TenCate ได้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้างและดำเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ผ่านการใช้งานวัสดุสังเคราะห์ที่หลากหลาย วัสดุสังเคราะห์ของ TenCate ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและเชื่อถือได้สำหรับการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการทำเหมืองแร่และการผลิตกระแสไฟฟ้า  

การประยุกต์ใช้งานเหล่านี้ประกอบด้วยการเสริมกำลังในถนนที่มีปริมาณการจราจรสูง, การปกป้องระบบปูพื้นในระบบกักเก็บน้ำ, การบำบัดกากตะกอน, การป้องกันการกัดเซาะในลาดดินที่มีความชันสูง และระบบรีดน้ำในพื้นที่ปนเปื้อน การใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุสังเคราะห์ของ Tencate ไม่เพียงแต่เพิ่มมูลค่าให้กับโครงการก่อสร้างโดยรวมเท่านั้นแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน