วิธีการรีดตะกอน ที่ต้นทุนต่ำ แต่กักเก็บปริมาณตะกอนได้สูง

TenCate Geotube® dewatering ตัวเก็บกากตะกอนนั้นเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียซึ่งทำมาจากสิ่งทอที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งช่วยการบรรจุของแข็งที่ตกค้างภายในถุงและช่วยให้น้ำซึมผ่านสิ่งทอที่ได้รับการออกแบบมา ในขณะที่ระบายน้ำของแข็งของแข็งจะคงความหนาแน่นและต่อเนื่องตลอดเวลา เมื่อของเาสียถูกรวมไว้อย่างครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการขนส่งมีตัวเลือกหลายตัวเลือกสำหรับการกำจัดวัสดุที่ปนเปื้อน

Geotube® dewatering containers ทำเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิคการยึดตะเข็บที่มีความแข็งแรงสูงและมีคุณภาพเป็นแบบท่อรูปถุงหรือรูปแบบอื่น ๆ มีการออกแบบช่องทางเข้าถุงรีดตะกอนนี้ และขนาดที่กำหนดเองเพื่อประหยัดพื้นที่ Geotube®ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาของกากของเสียและอัตราการปล่อยน้ำทิ้งและคุณภาพทำให้เป็นออกที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการใช้งานแบบต่างๆ

ข้อดีของ Geotube® dewatering containers:

 • เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งช่วยลดปริมาณและเก็บรักษาของกากของเสียได้มาก
 • ตราการปล่อยน้ำทิ้งที่มีอัตราการไหลของน้ำทิ้งที่สูงสามารถกรองผ่านระบบได้
 • ขนาดของถุงรีดตะกอนจะช่วยประหยัดพื้นที่ในที่ดินที่มีราคาแพงและจำกัด
 • ง่ายและสะดวกในการจัดการ
 • วิธีการที่เป็นมิตรและประหยัดพลังงานช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
 • สามารถทำงานได้ในทุกสภาพอากาศและลดความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยในการดำเนินงาน
 • ประหยัดค่าบำรุงรักษาต่ำและประหยัดเวลา

  การทำงานของ Geotube® Dewatering

  กระบวนการรีดตะกอนด้วยเทคโนโลยี TenCate Geotube®เป็นกระบวนการ 3 ขั้นตอน:

  Step 1: การเติม 

  กากตะกอน (ตะกอนเหลว) จะถูกสูบเข้าไปถุงบรรจุ TenCate Geotube® โพลิเมอร์ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมจะถูกเพิ่มเข้าไปในกากตะกอนซึ่งทำให้ของแข็งรวมเข้าด้วยกันและแยกน้ำออก เนื้อผ้าที่เป็นของ TenCate Geotube® 

  Step 2: การรีดน้ำ 

  น้ำทิ้งจะระบายออกจาก TenCate Geotube®ผ่านช่องเปิดของแผ่นใยสังเคราะห์ ออกแบบมาเป็นพิเศษ ส่งผลให้สามารถลดปริมาณน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปริมาณสารที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดปริมาตรช่วยให้สามารถเติมเข้าสู่ TenCate Geotube®ซ้ำ ๆ ได้ กว่า 99% ของของแข็งถูกจับและสามารถกรองผ่านระบบได้อย่างชัดเจน น้ำที่คุณภาพที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ / นำกลับมาใช้ใหม่หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่ต้องมีการบำบัดเพิ่มเติม

  Step 3: การอัดตัวของตะกอน

  หลังจากที่รอบสุดท้ายในการเติมตะกอน และ dewatering ของแข็งที่ยังคงอยู่ในถุงและยังคงความหนาแน่นเนื่องจากการผึ่งให้แห้งเป็นไอน้ำที่เหลือหนีออกมาผ่านผ้า การลดปริมาณของของเสีย ได้สูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเติมตะกอน TenCate Geotube® สามารถนำไปกำจัดที่หลุมฝังกลบขยะหรือสามารถนำวัสดุที่เป็นของแข็งออกและนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม

  Geotube® การทดสอบและซอฟท์แวร์

  เทนคาต้าจีโอซินเทติคส์ ยังสามารถช่วยเหลือวิศวกรของคุณในการ Operation  ระบบรีดตะกอน โดยเริ่มจากการทดสอบ  RDT  ที่มีความง่ายและรวดเร็วที่จะช่วยเลือกลักษณะวัสดุและประมาณการค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าสารเคมีที่จะเติมกับระบบอย่างเหมาะสม  การทดสอบแบบ RDT  นี้จะทำให้ทราบถึงการรีดตะกอนและการยุบตัวของปริมาณของแข็งเข้มข้นภายในถุง

  โปรแกรมการจำลองขนาดถุงนี้จะช่วยคำนวณขนาดของถึงรีดตะกอนรวมถึงความสูงที่มีความปลอดภัยขณะที่มีการเติมตะกอนเข้าไปภายในถึงซึ่งจะทำให้ทราบถึง ปริมาณการเติมตะกอน ระบะเวลาในการเติมให้เต็มถุง ปริมาณน้ำที่จะโดนรีดออก และปริมาณของตะกอนขั้นสุดท้าย

  Download Resources

  TenCate Geotube® Dewatering - Industrial Fabrics Brochure

  Download PDF

  TenCate Geotube® Dewatering -Palm Oil Mill Effluent Sludge Brochure

  Download PDF

  TenCate Geotube® Dewatering - Mining & Mineral Brochure

  Download PDF

  TenCate Geotube® Dewatering - Municiple Sludge Brochure

  Download PDF
  แสดงมากขึ้นน้อยลง Downloads
  Casestudy

  Transformation of Wastewater Impoundment into YingCheng Reservoir at Sino - Singapore TianJin Eco-City

  Tianjin Eco-City in China is a 30-square-kilometer modern township project under joint development by the governments of Singapore and China.

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 

  ในนามของเทนคาต้า ต้องขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ของเรา หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา 

  TenCate Geosynthetics (Thailand)

  +66 02 692 6680-2
  TenCate Geosynthetics (Thailand)
  Send email +66 02 692 6680-2