การก่อสร้างอาคารวันนี้เป็นปัจจัยที่มีความต้องการความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มาที่สุด ทุกวันนี้ประชากรได้มีการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องการการพัฒนาทางด้านอาคาร ทางเทนตาต้าเล็งเห็นความสำคัญด้วยวิธีการที่จะทำให้การแก้ไขปัญหามีความคุ้มค่าทางด้านการลงทุนในการก่อสร้าง ที่พักอาศัย หรือ อาคารโรงงานอุตสาหกรรม.. 

ความต้องการทางด้านอาคารสาธารณูปโภคนั้นมีความต้องการที่สูงมาก และราคาในการก่อสร้างอาคารที่ปลอดภัยและการก่อสร้างสนามกีฬาต้องมีความเหมาะสม ดังนั้นเทนคาต้าได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการใช้ผู้เชียวชาญทางด้านธรณีเข้ามาแนะนำวิธีการก่อสร้าง

คุณต้องการสร้างอะไรวันนี้ 

แผ่นใยสังเคราะห์ของเราสามารถใช้งานได้ดังนี้ 


  • งานเสริมกำลังดิน
  • งานแยกชั้นเพิ่มเสถียรภาพ
  • งานระบายน้ำ/งานกรองน้ำ 
  • งานกำแพงกันดิ
  • การเพิ่มความสูงของลาดเอียง 
  • งานป้องกันการกัดเซาะ 

งานสาธารณูปโภคแบบไหนที่คุณต้องการก่อสร้าง? คลิกลิ้งค์ด้านล่างเพื่อประมาณราคาโปรเจคที่เหมาะสมของคุณ