วัสดุสังเคราะห์ของ TenCate ได้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานทางชลศาสตร์ล้อม ผ่านการใช้งานวัสดุสังเคราะห์ที่หลากหลาย วัสดุสังเคราะห์ของ TenCate ได้นำเสนอระบบที่เชื่อถือได้สำหรับการก่อสร้างพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการทางน้ำ

การประยุกต์ใช้งานเหล่านี้ประกอบด้วยการกักเก็บของโครงสร้างทางทะเลและทางบก, การป้องกันชายฝั่งด้วยระบบการป้องกันทั้งแบบอ่อนและแบบแข็ง, การปรับปรุงโครงสร้างดินเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย, การแยกชั้นวัสดุในแนวดิ่งของลาดดินและกำแพง  การใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุสังเคราะห์ของ Tencate ไม่เพียงแต่เพิ่มมูลค่าให้กับโครงการก่อสร้างโดยรวมเท่านั้นแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน