TenCate Polyfelt® DN เป็นแผ่นตาข่ายที่ผลิตจากพลาสติกแข็ง high density polyethylene (HDPE) ในรูปร่างสามมิติเพื่อระบายน้ำในแนวระนาบ

ประโยชน์ของ TenCate Polyfelt® DN drainage nets:

 • ลดพื้นที่ที่ต้องใช้และค่าใช้จ่ายในการขุด
 • มีการควบคุมคุณภาพที่ดีขึ้น
 • มีความต้านทานต่อแรงกดทับสูง
 • มีความต้านทานต่อสารเคมีสูง
 • ง่ายต่อการติดตั้ง
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

  ลักษณะการใช้งานของ Polyfelt® DN

  การระบายน้ำและการกรอง (Drainage / Filtration)

  การระบายน้ำคือการเคลื่อนย้ายน้ำผิวดินและใต้ผิวดินออกจากพื้นที่ทั้งโดยวิธีทางธรรมชาติและทางประดิษฐ์ ระบบระบายน้ำที่มีแผ่นใยสังเคราะห์เป็นชั้นกรองจะรักษาและป้องกันไม่ให้เม็ดดินละเอียดผ่านเข้าไปและอาจทำให้เกิดการอุดตันภายในระบบระบายน้ำ

  Download resources

  TenCate Solutions for Environmental Sustainability

  Download PDF

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

  ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ของเรา หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา.

  TenCate Geosynthetics (Thailand)

  +66 02 692 6680-2
  TenCate Geosynthetics (Thailand)
  Send email +66 02 692 6680-2