TenCate Geosynthetics นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเสริมกำลังของลาดดินและกำแพงด้วยตาข่ายเสริมกำลังดิน TenCate Miragrid® GX และแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดผสม Polyfelt® PEC ผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้ใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาระบบเสถียรภาพทางกลที่ออกแบบมาเพื่อให้ได้คุณสมบัติในการรับแรงดึงสูง,การยืดตัวต่ำ,การล้าต่ำและไม่ทำปฎิกิริยากับการย่อยสลายทางเคมี ทำให้ TenCate Miragrid® GX และ Polyfelt® PECเหมาะสำหรับการใช้งานเสริมแรงในระยะยาว (> 100 ปี) 

  • โครงสร้างที่ยืดหยุ่นของโพลีเมอร์ที่เคลือบผิวของ Miragrid® GX ช่วยให้เกิดการประสานกันระหว่างดินและการทำงานร่วมกันของดินได้ดี เหมาะสำหรับดินเม็ดหยาบที่ใช้ในการเสริมกำลังลาดดินและผนัง
  • แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดผสม Polyfelt® PEC รวมคุณสมบัติการเสริมกำลัง, การกรอง และ การระบายน้ำ ที่เหนือชั้นเพื่อให้เหมาะสำหรับดินเม็ดละเอียดสำหรับการเสริมกำลังดิน การปล่อยแรงดันน้ำออกไปตามพื้นผิวของแผ่นใยสังเคราะห์จะช่วยลดแรงดันดินในแนวระนาบและช่วยเพิ่มเสถียรภาพของโครงสร้าง
  • ทั้งสองวิธีนี้ง่ายและรวดเร็วในการติดตั้งและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับระบบผิวหน้าแบบต่างๆ การใช้งานทั่วไปคือการเสริมกำลังในลาดดินที่มีผิวหน้าเป็นหญ้า, ตะแกรงเหล็ก, กำแพงคอนกรีต และ บล็อคคอนกรีต ระบบผิวหน้าที่มีสีเขียวมักถูกใช้เพื่อผสมผสานกับสภาพแวดล้อมโดยรวมถึงการควบคุมการกัดเซาะไปด้วย