การเสริมกำลังในชั้นฐานของคันดินถมบนดินอ่อน, บนหัวเสาเข็ม และ บนหินผุ คันดินที่ได้รับการเสริมกำลังจะใช้ในการรองรับถนนและพื้นที่ก่อสร้างเป็นหลัก  

วัสดุสังเคราะห์จะเสริมกำลังรับแรงเฉือนของวัสดุถมซึ่งจะทำให้เกิดการเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักแบกทาน วัสดุสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงสูงจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิผลและทำให้เกิดเสถียรภาพของโครงสร้างคันดินถมที่ก่อสร้างบนดินอ่อนได้รวดเร็วขึ้น

การเสริมกำลังในชั้นฐานด้วยวัสดุสังเคราะห์ที่มีกำลังรับแรงสูงจะทำให้:

  • ก่อสร้างคันดินถมได้ความสูงสูงสุดบนพื้นที่จำกัด
  • มีความลาดชันด้านข้างที่ชันขึ้นS
  • เพิ่มความรวดเร็วในการก่อสร้างโดยไม่สูญเสียเสถียรภาพ 
  • มีความต้านทานต่อการเคลื่อนตัวไปด้านนอกของคันดิน
  • เพิ่มประสิทธิภาพของฐานการรับน้ำหนักบรรทุกเพื่อให้ได้เสถียรภาพและการควบคุมการตกกระทบของพื้นผิวมากขึ้น
  • ป้องกันการยุบตัวของโครงสร้างและทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจในความปลอดภัย