คันกั้นน้ำ หรือเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนตัวของมวลน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและ ความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย เขื่อนนี้จะช่วยในการควบคุมการไหลเวียนของน้ำซึ่งได้รับการออกแบบเช่นเดียวกันกับเขื่อนดิน เมื่อระดับน้ำสูงขึ้นจะลดการไหลผ่านสันเขื่อนและป้องกันบริเวณโดยรอบไม่ให้ได้รับความเสียหาย  สำหรับการใช้งานในส่วนนี้จะประกอบไปด้วย ดินเม็ดละเอียดจนถึงกรวดเพื่อลดแรงกระแทกของน้ำ และช่วยป้องการกัดเซาะของชั้นผิวของคันกั้นน้ำ

คันกั้นน้ำนั้นยังสามารถใช้ในการป้องกันพื้นที่นอกเขื่อนจากภัยน้ำท่วมกรณีที่มีพายุเข้า หรือ น้ำขึ้นน้ำลง เป็นต้น ในการใช้งานนี้ เวลาที่ระดับน้ำขึ้นสูงจะเจอได้ไม่บ่อยมาก ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้นเพิ่มชั้นป้องกันการซึมผ่านของน้ำที่สันเขื่อน วิธีการใช้ Geotube® ในการใช้เป็นแกนของสันเขื่อนโดยการเติมทรายหรือดินที่อยู่หน้างานก่อสร้างได้  ในการใช้งานจริงหน้ามรสุมนั้นจะมีการกัดเซาะผิวด้านหน้าเขื่อนแต่ไม่สามารถเจาะทะลุ เขื่อนได้ หลังจากหน้ามรสุมแล้วก็จะทำการเติมหินหรือทรายลงซ่อมแซมอีกครั้ง 

การสร้างคันกั้นน้ำนี้จะช่วยให้เกิดการตกตะกอน หรือเติมดิน การคืนพื้นที่จากการกัดเซาะชายฝั่ง หรือ การช่วยให้โครงสร้างดินมีความแข็งแรง โดยทั่วไปแล้วการก่อสร้างรอดักน้ำจะช่วยให้เกิดพื้นที่ โดยรอดักน้ำนี้จะช่วยป้องกันการกัดเซาะจากน้ำรอบๆ พื้นที่ การใช้ Geotube® สามารถสร้างเขื่อนนิยมใช้ทรายที่อยู่หน้างานเติมโครงสร้างของเขื่อน ซึ่งอาจจะมีการปนเปื้อนของความขุ่นขณะการติดตั้งแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ ซึ่งสรุปได้ว่า Geocontainer® นี้สามารถใช้ในการก่อสร้างกำแพงเขื่อนได้