ระบบการป้องกันการกัดเซาะถูกก่อสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันพื้นที่ใต้ท้องน้ำ ปากอ่าว และมหาสมุทร ซึ่งความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นกับโครงสร้างทางทะเล Tencate Mirfi ® FM และ กระสอบทราย  Geotube ® มีประสิทธิภาพในการใช้งานป้องกันได้แก่ เขื่อนป้องกันคลื่น ไดก์ และ กรอยด์