แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดถักทอ TenCate Mirafi® PP และ TenCate Mirafi® FM fascine mattress ใช้เพื่อให้สามารถเข้าไปบนบ่อหรือหนองน้ำที่อิ่มตัวไปด้วยน้ำและอ่อนนุ่ม เพื่อให้สามารถเข้าใกล้และสามารถปิดทับด้วยชั้นดินเหนียวบดอัดหรือแผ่น geomembrane แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดถักทอที่มีความแข็งแรงสูงนี้ได้ถูกเย็บมาเป็นแพลตฟอร์มในการก่อสร้างที่มั่นคงเพื่อให้สามารถปิดบ่อได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การปกคลุมบ่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสำหรับการบำบัดกากขยะที่ปนเปื้อน