การป้องกันวัสดุปกคลุม  เป็นการใช้แผ่นใยสังเคราะห์ในการปกป้องแผ่น geomembrane จากความเสียหายและการเจาะทะลุระหว่างการติดตั้งและใช้งาน

แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดินชนิดไม่ถักทอ TenCate Polyfelt® Heavy Duty TS และ Polyfelt® KE ถูกใช้ในระบบระบายน้ำใต้ดินที่สำคัญ,การแยกชั้นวัสดุ,การปกป้องแผ่น HDPE และ geomembranes อื่นๆในการก่อสร้างบ่อขยะฝังกลบ นอกจากนี้ยังใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เช่น น้ำมันและก๊าซ แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดินชนิดไม่ถักทอสำหรับการงานหนักเหล่านี้จะให้ความแข็งแรงในการต้านทานแรงเจาะทะลุและความต้านทานต่อการขัดถูเพื่อทนต่อการติดตั้งและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว