การสึกหรอของพื้นผิวบนลาดดินเกิดจากฝนที่ตกหนักทำให้พื้นดินผิวหน้าหลุดร่อนออกไป การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเนินเขาที่เพิ่มขึ้นก่อให้เกิดปัญหาการพังทลายหากไม่ได้ดำเนินการปกป้องลาดดิน การกัดเซาะลาดดินที่ไม่มีการป้องกันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานและทำให้การดำเนินงานในพื้นที่โดยรอบเสียหายส่งผลให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการซ่อมแซมและเสียเวลาไป

TenCate Geosynthetics นำเสนอ Polymat EM และ Envirofelt แผ่นควบคุมการกัดเซาะที่ช่วยกักดิน,บำรุงรักษาพืชและการเสริมสร้างรากหญ้าที่มีประสิทธิภาพสูง แผ่นควบคุมการกัดเซาะของ TenCate ช่วยในการกระจายน้ำที่ไหลผ่านและเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระรวมถึงการผ่านของแสงที่มากขึ้นจะสร้างสภาพแวดล้อมในการบำรุงรักษา ซึ่งทำให้หญ้าและพืชต่างๆสามารถเจริญเติบโตและรักษาเสถียรภาพของเนินเขาได้ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับพื้นที่ของการประยุกต์ใช้ การแก้ปัญหาเหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้กับคันทาง,โครงสร้างเสริมกำลังดิน,พื้นที่ต้องการตกแต่งภูมิทัศน์,บ่อขยะฝังกลบ,ตลิ่งริมแม่น้ำ,หนองน้ำ,ทะเลสาบและอ่างเก็บน้ำ

อีกแนวทางหนึ่งสำหรับการควบคุมการกัดเซาะลาดดินคือแผ่นเซลล์รังผึ้ง Envirocell ซึ่งเป็นระบบการกักเก็บดินโดยมีลักษณะเป็นเซลล์คล้ายรังผึ้งทำให้สามารถกับเก็บวัสดุได้หลายชนิด เช่น ดิน,วัสดุมวลหยาบและคอนกรีต Envirocell ผลิตจากโพลีเอธิลีนที่ไม่ทำปฏิกิริยาหรือส่งผลกระทบกับสารเคมีในดินและสามารถทนทานต่อแสงแดดได้เป็นเวลานาน สามารถใช้เป็นระบบผิวหน้าของโครงสร้างที่มีความชันสูงได้ 

แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอ TenCate Polyfelt® Heavy Duty TS และ Polyfelt® KE เหมาะสำหรับการควบคุมการกัดเซาะของโครงสร้างพื้นฐานด้านทางน้ำ เช่น เขื่อน, ช่องทางระบายน้ำ, โครงสร้างป้องกันชายฝั่ง และท่าเรือ