การเพิ่มขึ้นของปริมาณการจราจรและน้ำหนักรถรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในชั้นผิวทางก่อให้เกิดความเค้นในชั้นผิวทางชนิดแอสฟัลท์ ความเค้นเหล่านี้ก่อให้เกิดการก่อตัวและการขยายตัวของรอยแตกในชั้นผิวทางแอสฟัลท์ ทำให้ออกซิเจนสามารถเข้าไปเจาะถึงในชั้นโครงสร้างพื้นฐานด้านล่าง ทำให้เกิดการเร่งการเสื่อมสภาพของสารยึดเกาะบิทูเมน ส่งผลให้เกิดรอยแตกและลอกบนผิวหน้าของแอสฟัลท์

แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการฟื้นฟูผิวถนนของ TenCate® Geosynthetics เช่น แผ่นใยสังเคราะห์ Polyfelt® PGM และ Polyfelt® PGM-G สามารถตอบสนองต่อความต้องการทั้งโครงการทางหลวงขนาดใหญ่และโครงการขนาดเล็กสำหรับที่อยู่อาศัย ผลิตภัณฑ์สำหรับชั้นผิวทางของเรานำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบได้ทั่วไปในการบำรุงรักษา,การปรับปรุงคุณภาพในการขับขึ่และลดการเสื่อมสภาพของผิวทาง

การรักษาผิวถนนเดิมให้คงอยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญของหน่วยงานด้านถนนทั่วโลก ดังนั้นการให้ความสนใจกับเทคนิคการบำรุงรักษาและวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพซึ่งจะช่วยให้อายุการใช้งานของโครงสร้างทางหลวงขั้นพื้นฐานสามารถยืนอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ในทางเทคนิค

วิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกมานานกว่า 30 ปีคือการบำรุงรักษาถนนแอสฟัลท์และคอนกรีตโดยใช้การเสริมกำลังในชั้นผิวทาง วิธีนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการประหยัดเวลาในการบำรุงรักษาและทำให้อายุใช้งานของถนนดีขึ้น