TenCate Geosynthetics นำเสนอแนวทางที่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพของชั้นฐานในโครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลาย ทั้งด้านอาคาร, ด้านการขนส่ง, ด้านสิ่งแวดล้อม, และ ด้านแหล่งน้ำ 

เทคโนโลยีได้แสดงให้เห็นดังต่อไปนี้ : 

  • แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับแยกชั้นที่มีประสิทธิภาพต้องมีความสามารถในการซึมผ่านสูงเพื่อให้เกิดการกระจายของแรงดันน้ำส่วนเกินที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มีน้ำหนักวิ่งผ่าน
  • ค่าโมดูลัสความเค้นแรงดึงเริ่มต้น (โดยปกติจะอยู่ที่ความเครียด 2%) ในแผ่นใยสังเคราะห์เป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับการเสริมแรงได้อย่างมีประสิทธิผล
  • คุณสมบัติในการสัมผัสภายในที่ดีระหว่างแผ่นใยสังเคราะห์และวัสดุถมบริเวณผิวสัมผัสจะช่วยยับยั้งการเคลื่อนตัวด้านข้างของชั้นวัสดุถม

สำหรับการปรับปรุงเสถียรภาพในชั้นฐานของถนนที่ไม่ได้ปูผิว, การรองรับน้ำหนัก, ผิวถนนแบบถาวร และ การปูพื้นบนดินอ่อน TenCate นำเสนอแผ่นใยสังเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษซึ่งรวมหน้าที่สำคัญทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการออกแบบการปรับปรุงเสถียรภาพของชั้นฐานในระบบถนน